انتخابات فروش فیلم‌ها را در سینما کم کرد؟

سینمای ایران در حالی هفته اول تابستان را پشت سر گذاشت که بیش از ۱۹ فیلم به پرده آمده اند و فروش سینما نسبت به بهار اندکی کاهش یافته است.

به گزارش همشهری آنلاین، برمبنای آمار سمفا تا ساعت ۲۳:۵۵ شنبه ۹ تیر ماه؛ ۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۳۷ نفر در ۲۴۶ هزار و ۴۸۸ سانسی که ۱۸ فیلم سینمای ایران در سالن‌های سینمایی به نمایش گذاشته اند، به تماشای آثار نشسته اند و فروشی نزدیک به ۵۷۹ میلیارد و ۹۵ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان را برای سینمای ایران به ارمغان آورده‌اند. بدین ترتیب فروش سینمای ایران در هفته دوم تیر ۴۳ میلیارد بوده است.

در هفت روز گذشته و با توجه به فضای انتخاباتی که در کشور جریان داشت، فیلم‌های سینمای ایران فرصت نمایش در ۲۰ هزار و ۴۸۲ سانس را پیدا کرده و توسط ۷۰۵ هزار و ۷۳۱ نفر تماشا شده اند؛ به این ترتیب در این هفته، میزان فروش سینمای ایران عددی معادل با ۴۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده است که این آمار نشانگر این است که مجموع رقم فروش همچنان نسبت به هفته‌های گذشته کاهش یافته و این هفته ۸ میلیارد کاهش فروش را تجربه کرده است.

«تگزاس ۳» با در اختیار داشتن ۴۶۱ سالن سینما، توسط ۳۵۹ هزار نفر تماشا شده و به فروشی بیشتر از ۲۲ میلیارد تومان رسیده است و با فروشی معادل هفته قبل در صدر جدول هفتگی فروش قرار گرفته است.

«تگزاس ۳» که اکران خود را از ۸ خرداد به تهیه کنندگی ابراهیم عامریان به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه آغاز کرده است با در اختیار داشتن ۵۹۸ سالن سینما در سال جاری، توسط ۱ میلیون و ۷۶۸ هزار نفر تماشا شده و به فروشی بیشتر از ۱۰۳ میلیارد تومان رسیده است.

«خجالت نکش ۲» که از ۱۶ خرداد بر پرده سینماها نقش بسته است تاکنون توسط بیش از ۱۸۹ هزار نفر تماشا شده و در هفته گذشته به فروش ۱۱ میلیارد و ۴۷۷ میلیون تومان دست یافته است و با کاهش ۱ میلیاردی فروش در جایگاه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

این فیلم با در اختیار داشتن ۴۸۹ سالن سینما در سال جاری، توسط ۴۶۷ هزار نفر تماشا شده و به فروشی بیشتر از ۲۷ میلیارد تومان رسیده است.

«تمساح خونی» که همچنان پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود، در رده سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد و توانسته در هفت روز گذشته به فروشی معادل با ۳ میلیارد و ۲۸ میلیون تومان دست پیدا کند؛ «تمساح خونی» که اکران خود را از ۱۶ اسفند ماه سال قبل در قالب اکران نوروزی آغاز کرده است، با در اختیار داشتن ۶۸۸ سالن سینما در سال جاری، توسط ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر تماشا شده و به فروشی نزدیک به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است و یک سوم کل فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده است و توانسته صدرنشین فروش سینماها در تمامی روزهای بهار امسال شود.

«تمساح خونی» از «مست عشق» پیشی گرفت

به نظر می‌رسد «مست عشق» به کارگردانی حسن فتحی به عنوان یک فیلم غیرکمدی روزهای اوج خود را پشت سرگذاشته است، این فیلم در هفت روز گذشته با در اختیار داشتن ۲۶۶ سالن سینما، توسط ۴۶ هزار نفر تماشا شده و به فروشی بیشتر از ۳ میلیارد تومان رسیده است و در جایگاه چهارم قرار می‌گیرد که این رقم تقریباً معادل هفته گذشته این فیلم است.

«مست عشق» که از ۵ اردیبهشت بر پرده سینماها نقش بسته است تاکنون توسط ۱ میلیون ۸۲۷ هزار نفر تماشا شده و به فروشی بیشتر از ۱۰۴ میلیارد تومان رسیده است.

«سال گربه» دیگر کمدی این روزهای سینما در رده پنجم آثار پرفروش سینمای ایران در هفت روز گذشته و بعد از «تمساح خونی» قرار می‌گیرد. ۱ میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان عددی است که از فروش فیلم مصطفی تقی‌زاده در هفت روز گذشته اعلام شده است.

چه فیلم‌هایی در رده ششم تا نهم قرار دارند

«عطر آلود» که از ۱۶ خرداد بر پرده سینماها نقش بسته است در این هفته توسط بیش از ۱۴ هزار نفر تماشا شده و در هفته گذشته به فروش ۷۱۹ میلیون تومانی دست یافته است؛ این فیلم با پشت سر گذاشتن کمدی نظیر «قلهک» و عبور از «بی بدن» در جایگاه ششم جدول فروش قرار گرفته است.

«بی بدن» در جایگاه هفتم جدول فروش هفته قرار دارد و در یک هفته گذشته فروشی معادل با ۶۰۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان را به نام خود ثبت کرده است و به نظر می‌رسد روند نزولی تماشای آن آغاز شده است.

«قلهک» به تهیه‌کنندگی مصطفی شایسته نیز در یک هفته گذشته توسط ۵ هزار و ۳۹۹ نفر تماشا شده و به فروش بیش از ۳۵۴ میلیون تومان رسیده است و به این ترتیب این اثر در رده هشتم جدول فروش هفته‌ای که گذشت قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این فیلم کمدی از رقابت با سایر کمدی‌های روی پرده بازمانده است.

«آبی روشن» که اکران خود را از ۲۳ خرداد آغاز کرده است با فروش ۲۰۰ میلیون تومانی در جایگاه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است، این اثر سومین هفته اکران خود بر پرده سینماها را تجربه می‌کند.

فیلم سینمایی «ایلیا؛ جستجوی قهرمان» به کارگردانی سیدعلی موسوی نژاد با فروش بیش از ۲ هزار بلیت در جایگاه دهم گیشه فروش سینماها قرار می‌گیرد. این فیلم نیز با در اختیار داشتن ۶۳ سالن سینما در هفت روز گذشته، به فروشی معادل با ۱۰۵ میلیون رسیده است.

«آسمان غرب» به تهیه‌کنندگی حبیب والی نژاد نیز در یک هفته گذشته توسط ۱۳۹۲ نفر تماشا شده و به فروشی معادل با ۵۷ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب این اثر در رده یازدهم جدول فروش هفته‌ای که گذشت قرار می‌گیرد.

قعر جدول چه خبر است؟

«این جمعیت قابل کنترل» که اکران خود را از ۳۰ خرداد آغاز کرده است با فروش ۴۷ میلیون تومانی در جایگاه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است، این اثر دومین هفته اکران خود بر پرده سینماها را تجربه می‌کند.

«کوچه ژاپنی‌ها» دیگر فیلمی است که اکران خود را از ۲۳ خرداد آغاز کرده است و با فروشی بیش از ۳۵ میلیون تومان در جایگاه سیزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است، این اثر سومین هفته اکران خود بر پرده سینماها را تجربه می‌کند.

«آپاراتچی» نیز در هفت روز گذشته توسط ۲۴۶ نفر تماشا شده و به فروشی بیش‌تر از ۱۹ میلیون تومان رسیده است. بنابراین این فیلم نیز در رده چهاردهم جدول فروش قرار دارد.

«نوروز» به کارگردانی سهیل موفق نیز با در اختیار داشتن ۸ سالن سینما در هفت روز گذشته به فروشی معادل ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان دست یافته است. به این ترتیب این فیلم نیز در رده پانزدهم جدول فروش آثار هفت روز گذشته سینمای ایران قرار می‌گیرد.

فیلم سینمایی «نیلگون» در رده شانزدهم قرار دارد، این فیلم نیز با در اختیار داشتن ۸ سالن سینما و ۱۱ سانس در هفت روز گذشته، پذیرای بیش از ۳۸ مخاطب بوده است و به فروشی معادل با ۲ میلیون رسیده است. فیلم سینمایی «تاوان» در جایگاه هفدهم و پایانی گیشه فروش سینماها در هفته گذشته قرار می‌گیرد. این فیلم با در اختیار داشتن ۲ سالن سینما، پذیرای بیش از ۱۱ مخاطب بوده است و به فروش ۶۸۰ هزارتومانی رسیده است و در جایگاه هفدهم قرار می‌گیرد.

کد خبر 863299 منبع: مهر

 • به امید سلامتی آخرین قهرمان مقاوم سینمای ایران | ۱۰ فیلم به‌یادماندنی جمشید هاشم‌پور

 • بازگشت زوج قاسم خانی و تنابنده با حضور رامبد جوان

 • همه نقش‌هایی که از پارسا پیروزفر به خاطر داریم | از پارسای «در پناه تو» تا بهنام «در انتهای شب»

 • زندگی عجیب یک بازیگر مشهور ۵۹ ساله با درآمد نجومی | یک آپارتمان معمولی دارد و در خیابان پرسه می‌زند تا به بی‌خانمان‌ها کمک کند…

 • چرا آمیتاب باچان ۸۲ ساله بازنشسته نمی شود؟

 • پژمان جمشیدی، فاتح گیشه سینما در هفته نخست تابستان | فیلم اکشنی با ۳۳ تماشاگر در یک هفته!

 • انتخابات فروش فیلم‌ها را در سینما کم کرد؟

 • رییس ستاد پزشکیان: افزایش قیمت بنزین را با آرامش جا می‌اندازیم

 • رژیم صهیونیستی از طریق ترکیه پیام داد اگر می‌خواهید جواب بدهید خفیف باشد!

 • یک حیوان نایاب پس از ۲ قرن دیده شد + فیلم | این حیوان گمشده، خیلی‌ها را خوشحال کرد

 • بازیکن برازنده پرسپولیس؛ قابل توجه بیرانوند، ترابی و اسماعیلی‌‏فر

 • به امید سلامتی آخرین قهرمان مقاوم سینمای ایران | ۱۰ فیلم به‌یادماندنی جمشید هاشم‌پور

 • تراکتور، چهارمین بازیکن پرسپولیس را هم شکار کرد | کوچ وسوسه انگیز سرخ ها به تبریز

 • اتفاق بزرگ، نزدیک است! | روی همه مردم ایران حساب باز کرده‌ام | پانزده تیر برای جهش ایران، به اتفاق، یک جهان فرصت می‌توان گرفت!

 • یک حیوان نایاب پس از ۲ قرن دیده شد + فیلم | این حیوان گمشده، خیلی‌ها را خوشحال کرد

 • رییس ستاد پزشکیان: افزایش قیمت بنزین را با آرامش جا می‌اندازیم

 • عامل انتحاری زن در عروسی خود را منفجر کرد + جزئیات | ده‌ها تَن کشته و زخمی شدند

 • چرا سلامت روده مهم است؟ | با این غذاها به داد روده‌ها برسید

 • افشاگری عجیب علیه بازیکن مطرح پرسپولیس؛ جلوی تو را نگیرم خیانت کردم | پشت آن خنده ها، چهره پلیدی هست!

 • یک خارجی جانشین مهدی ترابی در پرسپولیس | خرید بزرگ سرخ ها منتفی شد

 • خواننده پاپ معروف از آمریکا به ایران بازگشت

 • اصرار دروازه بان ملی پوش برای پرسپولیسی شدن | جانشین بیرانوند از میان این دو نفر انتخاب می شود

 • بازیکن محبوب نکونام: بعید است دیگر به ایران برگردم

 • بازیکن برازنده پرسپولیس؛ قابل توجه بیرانوند، ترابی و اسماعیلی‌‏فر

 • بازگشت زوج قاسم خانی و تنابنده با حضور رامبد جوان

 • رامبد جوان از خانه سبز تا تهیه کنندگی در خانه تئاتر

دیدگاهتان را بنویسید