قیمت دام زنده امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ /گوسفند کیلویی چند؟

قیمت دام زنده امروز 25خرداد 1403 اعلام شد.

قیمت دام زنده امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ /گوسفند کیلویی چند؟

به گزارش یزدان پرس، قیمت دام زنده امروز 25 خرداد 1403 اعلام شد. براساس داده‌های منتشر شده، قیمت گوسفند زنده در استان تهران از 300 هزار تومان شروع می‌شود و تا 330 هزار تومان ادامه دارد.

در استان اصفهان قیمت گوسفند زنده از 270 هزار تا 300 هزار تومان در بازار متغیر است. در استان خراسان رضوی قیمت گوسفند زنده به حداقل 320 هزار تومان و حداکثر 325 هزار تومان می‌رسد. 

این محصول در استان فارس نیز با قیمت 280 هزار تا 300 هزار تومان خریداری می‌شود. همچنین گوسفند زنده در استان همدان با قیمت 280 هزار تا 310 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. 

در استان قم هم قیمت گوسفند زنده از 300 هزار تا 305 هزار تومان متغیر است. گوسفند زنده در استان مرکزی نیز از قیمت 300 هزار تا 315 هزار تومان به فروش می‌رسد. کمترین قیمت متعلق به استان چهارمحال و بختیاری است که از 260 هزار تا 270 هزار تومان نوسان دارد. 

قیمت گوساله زنده در استان‌های مختلف کشور

در استان تهران گوساله زنده 185 هزار تا 200 هزار تومان به فروش می‌رسد. گوساله زنده در استان اصفهان حداقل 185 هزار و حداکثر 200 هزار تومان در بازار توزیع می‌شود. 

در استان خراسان رضوی قیمت گوساله زنده از 185 هزار تا 190 هزار تومان است. در استان فارس از 190 هزار تومان شروع می‌شود و تا 200 هزار تومان متغیر است. 

در استان همدان نیز قیمت گوساله زنده از 190 هزار تا 205 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. در استان قم هم قیمت گوساله زنده از 185 هزار تومان شروع می‌شود و تا 204 هزار تومان ادامه دارد. 

در استان مرکزی نیز قیمت‌ها از 190 هزار تومان تا 200 هزار تومان است. 

کمترین قیمت گوساله مربوط به استان چهار محال و بختیاری است که ازقیمت 180 هزار تا 200 هزار تومان در بازار   فروش می‌رسد. 

٢٢٣٢٢٣

دیدگاهتان را بنویسید